|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem סיפורה של הקהילה היהודית במיר

מיר בתקופת השואה

תחת הכיבוש הגרמני

דו"ח של מפקד המשטרה במיר, ריינהרד היין, בנוגע לאוסוואלד רופאייזן

העתק

מוצב הז'נדרמריה מיר מיר, 20 באוגוסט 1942
הז'נדרמריה האזורית ברנוביצ'ה
הז'נדרמריה המחוזית  רותניה הלבנה

אל
מנהל הז'נדרמריה האזורית
ב- ב ר נ ו ב י צ' ה

הנדון: בריחתו של המתורגמן לשעבר, רופאייזן אוסוואלד, מיחידת הז'נדרמריה האזורית מיר

בנוגע ל: דיווח קודם בע"פ

נכון שרופאייזן אוסוואלד, שמאז נובמבר 1941 מילא תפקיד של מתורגמן ליד צוות הז'נדרמריה המקומית מיר, נמלט ב-12.8.42, לאחר הצהירו שהוא יהודי, התרחשוות המקרה היא כדלהלן:
ב-11.8.42, באחת משעות אחרי הצהריים, נמסר לי מפי יהודי אחד בגטו המקומי, שרופאייזן גילה את התכנית לבצע אקציה נגד יהודי מיר, שתוכננה ל-13.8.42, וגם הזהיר אותם מפניה, היהודי אמר לי בקשר לכך, כי הוא חשב את רופאייזן לפולני.
בעקבות כך חקרתי מיד את רופאייזן ודרשתי ממנו לומר לי את האמת. במהלך החקירה אמרתי לו, כי לאחר תקרית זו אני נאלץ לראות בו אויב שלנו, כלומר של הגרמנים, ולהלן שאלתי אותו אם הוא מודע למלוא המשמעות של מעשהו. הוא השיב לי על שאלה זו כדלהלן: " אינני אויב של הגרמנים, וגם אינני פולני, אמסור לך דברים כהוויתם, כי כל זמן עבודתי אתכם עד כה נהגתי תמיד בגילוי לב וביושר, אך יחד עם זאת אני סבור כי האקציות המתנהלות נגד היהודים הן מעשה של אי צדק גדול, מפני שאני יהודי בעצמי. אלה, ולא שום דבר אחר, היו המניעים למעשי".
בעקבות זאת פרקתי אותו מנשקו והבאתי אותו בעצמי למעצר. למחרת היום, ב-12.8.42, בשעות אחר הצהריים, שוב הוצאתי את רופאייזן מתא המעצר שלו לצורך חקירה נוספת. הוריתי לו להעלות על הנייר את ההודאה שמסר לי יום קודם לכן, וכך אמנם עשה בנוכחותי. לאחר שגמר ענין זה, בשעה 18:00 בקירוב, העברתי את רופאייזן מלשכתי אל אולם הצוות ומסרתי אותו לידי איש הז'נדרמריה רוס מרטן בלווייית מילים אלה: "מר מרטן, הנה רופאייזן, הוא אמנם הבטיח לי שלא יימלט, אך בכל זאת השגח עליו, אני יוצא עכשיו ליער, היכן שכורים את השוחה"! כאשר חזרתי מן היער, כעבור שעה וחצי, נאמר לי שרופאייזן נמלט.

בנוגע לתשובות לשאלות הכלולות במכתב של מפקדת הז'נדרמריה בברנוביצ'ה:

  1. רופאייזן הגיע (אלינו) לערך בעת ובעונה אחת עם הקמת תחנת הז'נדרמריה במיר, כלומר בנובמבר, או בתחילת דצמבר אשתקד. הוא שובץ עוד על ידי המנהלה הקודמת של צוות הז'נדרמריה מיר. רופאייזן טען באותה עת, כי הוא פולני ויתום משני הוריו. באורח התנהגותו לא היה שום רמז להיותו יהודי, והוא דיבר גרמנית צחה. איש לא העלה על דעתו שהוא יהודי. בדיקה לפי קריטריונים אריים לא היתה אפשרית בתחנת הז'נדרמריה, ולדעתי היא גם אינה מוסמכת לכך.
  2. רופאייזן נהנה מאמונם של כל הז'נדרמרים והממונים עליו, וכן הסב לשולחן עם אנשי הז'נדרמריה, כיון שהיה איש בודד. את הרובים (בסך הכל 10, ולא 11, כפי שנמסר) השיג רופאייזן במרמה ממקום האיסוף של השלל שנמצא על רצפת בניין מוצב הז'נדרמריה (כיון שהמחנה פונה). מכאן שכלי הנשק לא נלקחו ממחסן הנשק של המשטרה, כפי שנמסר, אלא מדובר בכלי נשק שהגיעו לאחרונה ממקום האיסוף של השלל, שחלקם אמנם אינם כשירים לשימוש, המאוחסנים שם לשעת הצורך. אחד משני אקדחי התופי הרוסיים שגנב – גנב ממנהל התחנה שאצלו התגורר. לגבי האקדח השני הוא טען, כי הוא שלו. הפיקוח על כלי הנשק נתון אך ורק בידי מנהל התחנה. אולם כלי הנשק שנגנבו הובאו לא מכבר, עדיין לא הספיקו לנקותם. חלקם היו גם בלתי כשירים לשימוש והם גם לא נרשמו עדיין.
  3. האחראי לבריחתו של רופאייזן הוא איש הז'נדרמריה מרטן. מרטן נדרש למסור דו"ח על מה שקרה.
  4. את חקירתו של המתורגמן ניהל החתום מטה. שוחחתי על המקרה עם הסמל גיצאלט מהחיילים שתפקידם לעורר מהומות שאני מיודד אתו. כאשר שאלתי אותו על הפרשה, הוא אמר לי כי תקרית זו כבר היתה ידועה בפלוגתו שבברנוביצה וכי הוא נתבקש להעלות אותה על הכתב (מאין נודע להם העניין – הדבר אינו נהיר לו, אמר),

נספח:
כיון שבאקציה נגד היהודים במיר נורו למוות 560 יהודים, וכיון שבינתיים נלכדו עוד 65 יהודים, פירוש הדבר שמספר היהודים שנמלטו אינו 200 ולא 150, אלא 90 עד 100 לכל היותר.

על החתום היין
ראש משטרת המגן
ומפקד מוצב הז'נדרמריה

מקור:  GAOB/995-1-7; העתק : ארכיון יד ושם, M.41/1021

בעברית: נחמה טק, בגוב האריות – פרשת חייו של אוסוואלד רופאייזן, (2000) עמ' 167 - 168

This exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.

To learn more about the Claims Conference, click here.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Foundation in Memory of Mir Jewry in Belarus