|  הודעות לעיתונות  |  צור קשר  |  חנות מקוונת
Yad Vashem Homepage
Yad Vashem סיפורה של הקהילה היהודית במיר

הנצחת קהילת מיר

ככר השוק ריקה

 • מפגש חברי "השומר הצעיר", ביטון, שלזיה, 1945. במרכז, בסוודר בהיר, חייקה גרוסמן. 	בקבוצה כמה מיוצאי מיר: משמאל - שלמה חרחס. חרחס היה בפרטיזנים, שם נפצע. לאחר המלחמה ישב בהנהגה הראשית של "השומר הצעיר" במינכן. שני משמאל - אהרון קוך. שלישי משמאל - ירחמיאל דבורקין
 • חברים בהכשרה ברובנה. מימין - פרומה לוין, משה והניה ניבורסקי. מינכן, 1946
 • משפחת רזניק – דב (ברצ'קה), פסיה ובנם אברהם זאב לפני עליתם לארץ ישראל. אוסטיה, איטליה, 1946. פסיה ודב (היו פרטיזנים בתקופת המלחמה
 • פסיה רזניק-שקלאר ובנה אברהם, אוסטיה, איטליה, 1945. פסיה ודב (ברצ'קה) רזניק היו פרטיזנים בתקופת המלחמה
 • קבוצת יוצאי מיר, ניצולי שואה, מיר, 1945. לאחר סיום המלחמה חזרו הניצולים מהיערות למיר, שם שהו מספר חודשים, לפני שעזבו לפולין, בדרכם לארץ ישראל או ליעדי הגירה אחרים
 • תהלוכה במחנה הפליטים באוסטיה, ליד רומא, 1946-1947. פסיה רזניק צועדת עם בנה אברהם זאב בעגלה בשורה ראשונה משמאל
 • חנה-מרים שמואלביץ ובתה גיטה (משמאל) על סיפון האניה "מארשל ז'ופר" (Marshal Joffre) בהפלגה משנחאי למרסיי, דצמבר 1946. משפחת הרב חיים לייב שמואלביץ שהתה עם בחורי הישיבה בשנחאי בתקופת המלחמה
 • ישראל פיירניקוב (מימין) וחברים. לודז', פולין, 1945
 • כרטיס ברכה לשנה החדשה, קפריסין, תש''ט (1948). נשלח על ידי האחים דוד (מימין) ויוסף (משמאל) סינדר
 • משפחת סלוצקי בגרמניה, לפני העלייה לארץ ישראל. מימין לשמאל: דוד, שולמית, שלמה ושמואל

"כפצוע עפתי לרחוב וילנה, שם נולדתי ושם אמא ע"ה [עליה השלום] שרה לי שירים ערבים לפני העריסה. [...] כמה פעמים הייתי רץ כאן ברחוב וצעקתי 'אמא' וכל פעם היתה יוצאת בחיוכה המאיר! הפעם מצאתי את רחוב וילנה כשניצני העשבים הראשונים עלו בו והבהמות רעו שם.
רחוב וילנה הוא כיום שדה פתוח."

זלמן לייב הופמן, "ראיתי מיר בחורבנה", ספר מיר, ע' 356-357

לאחר תום המלחמה החלו הבודדים ששרדו לשוב למיר. הם מצאו בעירם כמה עשרות יהודים בלבד. מראות ההרס והחורבן נשקפו מכל עבר. השוק במיר שהיה מוקף חנויות יהודיות – איננו. בצדו הימני של השוק נשארו שלושה בתים עם חנויות בהם גרים גויים. לא נשאר שריד ופליט מן החנוונים ומן החנויות. בתי הכנסת חרבו.

הנשארים חזרו למיר, ומצאו עיר חרבה. הגויים כביכול, רחמו עלינו אחרי שירשו אותנו ואת כל רכושנו. יכולנו לפגוש ברחוב גויים לבושים בבגדים שידענו בדיוק למי מהנופלים היו שייכים. [...] ולא יכולנו להישאר עוד במקום זה. התחלנו לזוז מערבה, לפולין. ידענו כי שם יש לנו יותר סיכויים להגיע ארצה".

דב רזניק, "הצלה ומרי של יהודי מיר", ספר מיר, ע' 345.

ניצולים מבני מיר הגיעו לארץ, בנו חיים חדשים ותרמו את תרומתם בכל שטחי החיים: בהתיישבות, בביטחון, בתעשייה, במדע, בחינוך ועוד. "האגוד של עולי מיר" הוקם עם תום מלחמת העולם השנייה. בבסיס הארגון היו החלוצים יוצאי מיר שהגיעו לארץ ישראל מתחילת המאה העשרים ואילך. יו"ר הארגון הראשון היה ניסן גרדי (גורודייסקי). הם דאגו לרווחתם של הניצולים בעודם במחנות העקורים וסייעו לעולים החדשים ולקליטתם בארץ. ב-1950 הקימו יוצאי מיר קופה לצורך מתן הלוואות לנזקקים וקבלו תרומות נדיבות מיוצאי מיר בארצות הברית, דרום אפריקה ועוד.

חמישה מבני מיר נפלו בלחימה במסגרת המחתרות וצה"ל במלחמת העצמאות ובמבצע סיני:

דוד (דודיק) ליס, בנם הבכור של רבקה לבית מרגולין וברוך, נפל בדגניה ב-16 במאי 1948. אחיו מיכאל נפל במבצע סיני.

מיכאל ליס, בנם הצעיר של רבקה לבית מרגולין וברוך, נפל במבצע סיני ב-1 בנובמבר 1956. אחיו דוד נפל במלחמת העצמאות.

משה שמוקלר, בנם של חנן ושרה-איטקה, יליד מיר, ברח מזרחה ערב פלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות ביוני 1941. ב-1945 חזר למיר ומצא שאיש מבני משפחתו לא שרד. הוא עלה לישראל ביוני 1948 במסגרת הגח"ל ונפל במארב על יד בית גוברין ב-31 במרס 1949.

צבי שוסטר, בנם של פסל וישראל-שמעון, יליד מיר, הצטרף לפרטיזנים בגיל 14. הוא עלה במרס 1948 לארץ ישראל, הצטרף לקיבוץ מסילות והתגייס ל"הגנה". הוא נפל ב-10 ביולי 1948 בקרבות באזור מוקיבלה.

מנחם (מנחמקה) שני (שמושקין), בנם של בתיה ושמואל שמושקין ממיר שעלו בעליה השניה, נולד ב-1930 ונפל ב-1948 בפריצת הדרך בין טבריה להר תבור.

This exhibition was made possible through the generous support of:

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany works to secure compensation and restitution for survivors of the Holocaust.

Since 1951, the Claims Conference - working in partnership with the State of Israel - has negotiated for and distributed payments from Germany, Austria, other governments, and certain industry; recovered unclaimed German Jewish property; and funded programs to assist the neediest Jewish victims of Nazism.

To learn more about the Claims Conference, click here.

Conference on Jewish Material Claims Against Germany

The Foundation in Memory of Mir Jewry in Belarus