בתי ילדים בצרפת בתקופת השואה

בית הילדים בשאבאן

כלים שנמצאו בבית הילדים הנטוש בשאבאן