עדים דוממים: סיפורי חפצים מאוסף מוזיאון יד ושם

שארית הפליטה

עבור אלו ששרדו שש שנים של מלחמה, החלה הדרך הארוכה והמפרכת לשיקום חייהם. 

חלקם לעולם לא הצליחו להתאושש מן האסון ולהתחיל חיים חדשים. אחרים, שלרשותם עמדה רק הרוח האנושית, הצליחו לבנות חיים חדשים מתוך ההריסות.

החפצים המוצגים בפרק זה מייצגים את תקופת המעבר בין שואה לתקומה אישית ולאומית.

פסלון בצורת מצבה שיצר כתריאל וירצבורגר במחנות המעצר בקפריסין לזכר הוריו שנרצחו בשואה
פסלון בצורת מצבה שיצר כתריאל וירצבורגר במחנות המעצר בקפריסין לזכר הוריו שנרצחו בשואה
משחק שחמט שנוצר בקפריסין במחרטה
לוח שחמט ממחנה עצורים בקפריסין