עדים דוממים: סיפורי חפצים מאוסף מוזיאון יד ושם

החיים במחנות

רק מעטים מן המגורשים אל המחנות שרדו. החפצים הנמצאים באוסף הם המעט שלא מעיד על הכלל אך ניתן דרכם ללמוד על חיי האסירים במחנות.

מערך המחנות שהקימו הנאצים היה רחב ומגוון וכלל מחנות למטרות שונות שפעלו בתנאים שונים – מחנות מעבר, מחנות עבודה ומחנות השמדה. ממחנות ההשמדה נותר מעט מאד, אך חלק גדול מהמחנות ואושוויץ-בירקנאו בראשם, היו למעשה מערכים מסועפים של מאות מחנות. לצד מכונת המוות, פעלו מחנות עבודה בהם הוכרחו אלפי יהודים ואסירים אחרים לעבוד בתנאי עבדות במפעלים אשר שרתו את מכונת המלחמה הנאצית.

חפצים שסיפורם מתעד את קורות המגורשים והעצורים בגטאות ובמחנות שהוקמו בשטחי טרנסניסטריה
חפצים שסיפורם מתעד את קורות המגורשים והעצורים בגטאות ובמחנות שהוקמו בשטחי טרנסניסטריה
המחשבון החדשני שתכנונו הושלם על ידי אסיר במחנה בוכנוואלד
"קורטה" – מכונת חישוב חדשנית לזמנה שתכנן קורט הרצשטרק מוינה, תכנון המכונה הושלם בהיותו אסיר במחנה בוכנוואלד
הגדה לפסח שנכתבה ביומן שניהלה רגינה הוניגמן במחנה גברסדורף
הגדה לפסח שנכתבה ביומן שניהלה רגינה הוניגמן במחנה גברסדורף
פנס לעבודה במכרות פחם מהסוג ששימש את זנק (זליג) מושקוביץ בהיותו אסיר במחנה לעבודות כפייה ינינה-גרובה
מנורת קרביד ממכרה פחם של אושוויץ-בירקנאו
חגורת מתכת ובה עדות על גורלם של האסירים במחנה ואפניארקה בטרנסניסטריה
תמונות מחיי המחנה
שבעים שנה לאקציה הראשונה בגטו קרקוב
שבעים שנה לאקציה הראשונה בגטו קרקוב