עדים דוממים: סיפורי חפצים מאוסף מוזיאון יד ושם

החיים במחנות

רק מעטים מן המגורשים אל המחנות שרדו. החפצים הנמצאים באוסף הם המעט שלא מעיד על הכלל אך ניתן דרכם ללמוד על חיי האסירים במחנות.

מערך המחנות שהקימו הנאצים היה רחב ומגוון וכלל מחנות למטרות שונות שפעלו בתנאים שונים – מחנות מעבר, מחנות עבודה ומחנות השמדה. ממחנות ההשמדה נותר מעט מאד, אך חלק גדול מהמחנות ואושוויץ-בירקנאו בראשם, היו למעשה מערכים מסועפים של מאות מחנות. לצד מכונת המוות, פעלו מחנות עבודה בהם הוכרחו אלפי יהודים ואסירים אחרים לעבוד בתנאי עבדות במפעלים אשר שרתו את מכונת המלחמה הנאצית.

חפצים הקשורים לשחרור מחנה אושוויץ
חפצים הקשורים לשחרור מחנה אושוויץ
חפצים שסיפורם מתעד את קורות המגורשים והעצורים בגטאות ובמחנות שהוקמו בשטחי טרנסניסטריה
חפצים שסיפורם מתעד את קורות המגורשים והעצורים בגטאות ובמחנות שהוקמו בשטחי טרנסניסטריה
המחשבון החדשני שתכנונו הושלם על ידי אסיר במחנה בוכנוואלד
"קורטה" – מכונת חישוב חדשנית לזמנה שתכנן קורט הרצשטרק מוינה, תכנון המכונה הושלם בהיותו אסיר במחנה בוכנוואלד
הגדה לפסח שנכתבה ביומן שניהלה רגינה הוניגמן במחנה גברסדורף
הגדה לפסח שנכתבה ביומן שניהלה רגינה הוניגמן במחנה גברסדורף
סדר זעקת השבי - מחזור תפילה ולוח שנה לכבוד ראש השנה תש"ה (1944-1945)
סדר זעקת השבי - מחזור תפילה ולוח שנה לכבוד ראש השנה תש"ה (1944-1945)
מחזור ליום כיפור שהוכן בשנת-1940 במחנה המעצר סאן-סיפריאן שבצרפת, עדות לחיי דת ולחיי חברה בשואה
מחזור ליום כיפור שהוכן בשנת-1940 במחנה המעצר סאן-סיפריאן שבצרפת, עדות לחיי דת ולחיי חברה בשואה
פנס לעבודה במכרות פחם מהסוג ששימש את זנק (זליג) מושקוביץ בהיותו אסיר במחנה לעבודות כפייה ינינה-גרובה
מנורת קרביד ממכרה פחם של אושוויץ-בירקנאו
צמיד מתכת עם מספר אסיר 85458 אותו אולץ אריה מילרד לענוד כאשר נכלא במחנה הריכוז "פלאשוב"
"בכיתי כי נותרתי לבד"
לוחות מצבה מפח מבית הקברות היהודי ליד מחנה Đakovo, קרואטיה
לוחות מצבה מפח מבית הקברות היהודי ליד מחנה Đakovo, קרואטיה
חגורת מתכת ובה עדות על גורלם של האסירים במחנה ואפניארקה בטרנסניסטריה
תמונות מחיי המחנה
שבעים שנה לאקציה הראשונה בגטו קרקוב
שבעים שנה לאקציה הראשונה בגטו קרקוב