עדים דוממים: סיפורי חפצים מאוסף מוזיאון יד ושם

אות של פיוס בין הכנסיה הקתולית לעם היהודי

ה'פתק' שהניח האפיפיור בין אבני הכותל בעת ביקורו בארץ ישראל בשנת 2000ה'פתק' שהניח האפיפיור בין אבני הכותל בעת ביקורו בארץ ישראל בשנת 2000 האפיפיור מניח את ה'פתק' בין אבני הכותל. ירושלים 26/3/2000האפיפיור מניח את ה'פתק' בין אבני הכותל. ירושלים 26/3/2000 הטקס שנערך באוהל יזכור ביד ושם בעת ביקור האפיפיור. מימין לאפיפיור יו"ר הנהלת יד ושם אבנר שלו. משמאל ראש הממשלה דאז אהוד ברק ויו"ר מועצת יד ושם דאז שבח וייס.הטקס שנערך באוהל יזכור ביד ושם בעת ביקור האפיפיור. מימין לאפיפיור יו"ר הנהלת יד ושם אבנר שלו. משמאל ראש הממשלה דאז אהוד ברק ויו"ר מועצת יד ושם דאז שבח וייס.

בחודש מרץ בשנת 2000, ביקר האפיפיור יוחנן פאולוס השני בישראל ובמהלך ביקור זה נערך באהל יזכור ביד ושם טקס היסטורי  שביטא רצון לפיוס בין הכנסיה הקתולית ובין העם היהודי. 

בשהותו בישראל פקד האפיפיור את הכותל המערבי והטמין 'פתק' בין אבניו.

'פתק' זה הועבר לאוסף החפצים של יד ושם על פי בקשתו של האפיפיור. ברוח הדברים שנישאו בטקס שנערך ביד ושם, מבטא המסר המופנה אל אלוהים , בקשת מחילה ורצון לפיוס. 

במכתב הכתוב באנגלית נרשם:

"אלהי אבותינו
אתה בחרת באברהם וצאצאיו לפרסם את שמך לאומות
אנחנו עצובים מאד על התנהגותם של אלו
שבמהלך ההיסטוריה גרמו סבל לבנים אלו שלך
ומבקשים את מחילתך. 
אנו מבקשים להקדיש את עצמנו 
לאחוות אחים אמיתית עם בני עם הברית."

אוסף החפצים, מוזיאון יד ושם