עדים דוממים: סיפורי חפצים מאוסף מוזיאון יד ושם

ילדים ונוער בשואה

מיליון וחצי ילדים נכחדו בשואה. מאלו שהצליחו לשרוד כנגד כל הסיכויים, נגזלה ילדותם והם נאלצו להתבגר מהר מן הצפוי. גם ילדים שמשפחותיהם הצליחו להימלט מציפורני המרצח, נאלצו להסתגל למציאות בלתי יציבה ואתגרים קיומיים יום יומיים.

באמצעות החפצים המוצגים כאן נספר על גורלם של ילדים בזמן השואה.

ילדי טהרן
ילדי טהרן
הדגל
חלק אחד מתוך 12 חלקי דגל תנועת מכבי הצעיר שנגזר ערב הגירוש לאושוויץ וחולק בין חברי התנועה במטרה לאחדו בארץ ישראל
זיכרונות ארוזים
זיכרונות ארוזים