نیکوکاران جامعه بشری

یوپ وستروویل (Joop Westerweel)

هلند

یوپ وستروویلیوپ وستروویل

یوهان (یوپ) خرارد وستروویل در سال 1899 در زوتپن، واقع در شرق هلند متولد شد. خانواده اش به فرقه مسیحی کوچکی به نام "دریبستن سکاتا" تعلق داشت که معتقد به تواضع و تعصب نسبت به ارزشهای اخلاقی و عدالت بود. یوپ برای تحصیل به سمینار دینی معلمان فرستاده شد اما پیش از پایان تحصیلات آنجا را ترک کرد و مدرک معلمی خود را پس از اجرای آزمون خارجی دریافت نمود. وی تقاضا داشت به یکی از جنبش های سوسیالیست بپیوندد اما جای خود را در هیچ کدام از جنبش های سیاسی پیدا نکرده و بر اساس اعتقاد صلح طلبانه و ضد تشکیلاتیش، از خدمت در ارتش سرپیچی کرد.

یوپ با ویلی که مانند وی معلم بود ازدواج کرد و هر دوی آنها برای تدریس به مدرسه پیشرفته "ورکفلاتس" واقع در بیلتهون رفتند. یوپ، با توجه به روشهای تدریس پیشرفته اش به معلم و مربی معروفی در هلند تبدیل گشت. وی از جمله بر اساس شیوه مونتسوری که مبتنی بر سرعت آموزش مطابق با توانایی هر دانش آموز و  تناوب در امکان انتخاب بود، تدریس میکرد.

پیش از جنگ جهانی دوم برای مدیریت مدرسه ای به روتردام رفت.

یوپ از ابتدا و با تمام وجود مخالف اشغال هلند توسط آلمان بود اما راهی برای ابراز مخالفت خود با اشغال و سرکوب پیدا نکرد. در ژوئیه 1942، مریام واترمن، دوست سابق وی در مدرسه "ورکفلاتس" به وی مراجعه کرد تا برای مخفی نمودن نوجوانان یهودی از دهکده نوجوانان جنبش "خلوتس" در بلودسرخت کمک کند. در آن روزها آلمان ها، یهودیان هلند را در اردوگاه انتقال وستربورک متمرکز میکردند و آنان را از آنجا به اردوگاههای مرگ روانه می نمودند. یوپ بدون درنگ حاضر به کمک شد و مدیریت سازمان را با وجود اینکه پدر سه فرزند بود و همسرش در آن زمان باردار بود، به عهده گرفت. با کمک دوستان یهودی و غیریهودی که به گروه زیرزمینی ملحق ساخته بود، توانست نوجوانان دهکده نوجوانان را در مخفیگاه های گوناگون سراسر کشور پنهان سازد و آنان را از مرز بلژیک و فرانسه اشغالی به اسپانیای بی طرف انتقال دهد.

با کمک وی جمعا جان بیش از 300 نوجوان نجات یافت.

هر گونه عملیات مخفی سازی و عبور قاچاق از مرز همواره با خطر جانی توام بود. یوپ مدیریت مدرسه در روتردام را ادامه داد. گاهی در طول تمام شب مشغول فرار دادن افراد از مرز بود و صبح بدون اینکه اصلا خوابیده باشد به مدرسه میرفت و وظیفه خود را به بهترین شکل انجام میداد. یوپ با تمام وجود برای ماموریت نجات فعالیت میکرد. وی حتی پس از اینکه مطمئن بود تحت تعقیب است و همسرش ویلی که به وی کمک میکرد به موجب خبرچینی دستگیر شده بود به کار خود ادامه داد. وی در مارس 1944، هنگام تلاش برای انتقال قاچاقانه دو دختر نوجوان یهودی از لودسرخت دستگیر شد. آلمانها چند ماه در زندان، وی را به سختی شکنجه دادند اما یوپ مقاومت کرد. وی هیچ کس را لو نداد و هیچ اطلاعی در اختیار آلمان ها نگذاشت. وی در اوت 1944، به ضرب گلوله اعدام شد. وستروویل به عنوان "نیکوکار جامعه بشری" شناخته شد و بازماندگان و دوستداران بسیار وی که اکثرا در اسرائیل زندگی میکنند به یاد و نام او جنگلی کاشتند.