مولتی مدیا

کارشناسان اکادمی

صفحه قبل

پرفسور يهودا باوور، تاريخدان و مشاور اکادمي يد و شم، اسرائيل
دليل آنکه نازي ها مي خواستند به ويژه يهوديان را نابود کنند چه بود؟دليل آنکه نازي ها مي خواستند به ويژه يهوديان را نابود کنند چه بود؟
به چه دليل متفقين آشويتس را بمباران ننمودند؟به چه دليل متفقين آشويتس را بمباران ننمودند؟
ويژگي هولوکاست در کجا نهفته است؟ويژگي هولوکاست در کجا نهفته است؟

پرفسور داويد بنکيير، تاريخدان و مدير موسسه بين المللي پژوهش هولوکاست در يد و شم، اسرائيل
به چه دليل متفقين آشويتس را بمباران ننمودند؟به چه دليل متفقين آشويتس را بمباران ننمودند؟
خصوصيات آنتي سميتيزم نوینخصوصيات آنتي سميتيزم نوین
خصوصيات آنتي سميتيزم نازيخصوصيات آنتي سميتيزم نازي

،پروفسور کريستفر براونينگ تاريخدان، ايالات متحده آمريکا
ويژگي هولوکاست در کجا نهفته است؟ويژگي هولوکاست در کجا نهفته است؟