مولتی مدیا

مولتی مدیا

درباره هولوکاست

بخش هایی از فیلم "سفر بچه های تهران"

کارگردان: یهودا کاوه، تولید کنندگان: دالیا گوتمن و داوید تور

درباره ید و شم