لودز به رایش آلمان ضمیمه می شود

09/11/1939

ترور آلمان ها علیه یهودیان و لهستانی ها پس از انضمام لودز به رایش در 9 نوامبر، شدت گرفت. هزاران یهودی و لهستانی بازداشت شده و در زندان رادوگوزچ (Radogoszcz) در حومه شهر زندانی شدند. پس از مدت کوتاهی برخی از آنها به قتل رسیده و مابقی به اردوگاه تمرکز در آلمان منتقل گردیند.