"اسکان مجدد" یهودیان در ایالت لوبلین

07/10/1939

در 28 سپتامبر 1939، یک روز پس از توافق با اتحاد شوروی که طی آن ناحیه لوبلین به آلمان اهدا شد، هایدریخ از "گتو رایش" در ایالت لوبلین سخن به میان آورد. طرح برپایی "منطقه اختصاصی" یهودیان در این ناحیه، قسمتی از برنامه ای گسترده تر بود که طبق آن شرق اروپا می بایست براساس خطوط "نژادی" تنظیم شده و باعث جداسازی یهودیان بشود. در اوایل اکتبر 1939، اجرای این طرح آغاز شد. آیشمن از وین، موراواسکا اوستراوا (Moravaska Ostrava)، ماهریش اوسترا ((Mahrisch–Ostrau که تحت الحمایه بوهمیا و موراویا (چک) بود و کاتوویچا بازدید کرد. او آماده سازی های لازم جهت تبعید یهودیان از این سه شهر را، در آنجا به انجام رساند.

در 12 اکتبر، آیشمن ایالت زارچزه (Zarzecze)، در نزدیکی مینسکو و واقع در ساحل رودخانه سان را جهت مرکز منطقه اختصاصی یهودیان انتخاب کرد. این برنامه دیگری در چهارچوب جستجو برای یافت "راه حل جغرافیایی" بود.