بریتانیا و فرانسه به آلمان اعلام جنگ می دهند

03/09/1939

فرانسه و بریتانیا تهدید نامه ای را منتشر و در آن درخواست عقب نشینی فوری تمامی نیروهای آلمانی از لهستان را کردند. هنگامی که هیتلر بریتانیا را به تشویق لهستان به اجرای سیاست تحریک آمیز متهم کرد، بریتانیا، فرانسه، هند، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و آفریقای جنوبی به آلمان اعلام جنگ دادند.