آلمان قرارداد عدم تجاوز با لهستان و همچنین توافق دریایی با بریتانیا مورخ 1935 را باطل می کند

27/04/1939

آلمان ها ادعا کردند که "در حال حاضر در دولت بریتانیا این نظریه غالب است که در هر ناحیه اروپا که امکان درگیر شدن آلمان در مناقشه ای که به جنگ خاتمه یابد، وجود داشته باشد، در این مناقشه بریتانیا بایستی همواره با آلمان دشمنی بکند حتی اگر منافع انگلیسی ها هیچ ارتباطی به آن نداشته باشد." در این هنگام، بریتانیا برای اولین بار متعهد شد که به کشورهای شرق رودخانه راین کمک بکند.

در 28 آوریل 1939، طی یک سخنرانی در ویلهلمس هاوفن (Wilhelmshaven)، هیتلر توافق عدم تجاوز با لهستان که ده سال اعتبار داشت را باطل کرد و آن را "ضد آلمانی" و ناسازگار با "سیاست محاصره" لقب داد. منظور وی از "سیاست محاصره" انزوای هر چه ممکن لهستان و اجتناب از جنگ در دوجبهه توسط رسیدن به تفاهم با اتحاد شوروی، بود. لهستان به بریتانیا رجوع کرد و درخواست خود مبنی بر همکاری با بریتانیا، فرانسه و اتحاد شوروی جهت ایجاد یک جبهه مشترک علیه آلمان، را مطرح نمود.