17,000 یهودی لهستانی تبار از آلمان به لهستان تبعید و اکثر آنها در زبانشین متمرکز می شوند

28/10/1938

قبل از "شب کریستال"، ده ها هزار یهودی از اروپای شرقی که در آلمان زندگی می کردند، تبعید شدند. تبعید یهودیانی که دارای گذرنامه لهستانی بودند از آلمان، به "تبعید زبانشین" معروف شد. در شب 27 اکتبر، مقامات آلمانی بازداشت این یهودیان جهت تبعید آنها به لهستان را آغاز کردند. یهودیان به مرز لهستان منتقل شدند و در آنجا تنها و بدون اموالشان و بدون هیچ فرصتی جهت مرتب کردن امورشان در آلمان، باقی ماندند. لهستانی ها آمادگی پذیرفتن تبعید شدگان را نداشتند و به این علت آنها در طی چندین ماه بدون هیچ مراقبت و یا توجه مقامات آلمانی یا لهستانی، در منطقه مرزی لهستان به سر بردند.