گذرنامه های یهودیان با حرف "J" نشانه گذاری شد

05/10/1938

پلیس امور اتباع خارجی سوییس سعی به ممانعت از سیل پناهندگان را کرد و از آلمان ها خواست که نشانی تعیین نمایند که امکان شناسایی یهودیان در گذرگاه های مرزی را فراهم کند. پس از مذاکرات در برلین، با شرکت هاینریخ روتموند (Heinrich Rothmund)، فرمانده پلیس امور اتباع خارجی، نازی ها مقرره ای را وضع کردند که طبق آن گذرنامه های یهودیان باطل شد. به یهودیان دو هفته فرصت داده شد که گذرنامه های باطل شده خود را به پلیس تحویل دهند، و به آنها اجازه داده شد که گذرنامه هایشان پس از ممهور شدن به حرف J که نشانگر Jude، یهودی بود، پس بگیرند.