کنفرانس اویان

06/07/1938

11 روز پس از آنشلوس (انضمام اتریش به آلمان)، درحالیکه به علت اذیت و آزار شدید یهودیان امکان خروج منظم پناهندگان از آلمان و اتریش وجود نداشت، رییس جمهور آمریکا روزولت برگزاری یک اجلاس بین المللی در اویان (Evian)، در ساحل دریاچه ژنو در فرانسه، را پیشنهاد کرد که هدف آن، سهولت مهاجرت پناهندگان و تاسیس سازمان بین المللی جدیدی جهت دستیابی به راه حلی جامع جهت مسئله پناهندگان بود. روزولت متذکر شد که از هیچ کشور شرکت کننده انتظار نمی رود که سیاست های جذب پناهندگان خود را انعطاف بخشد.

از 6 تا 15 ژوییه نمایندگان 29 کشور در اویان جهت بحث درباره مسئله بین المللی پناهندگان، با یکدیگر ملاقات کردند. 24 سازمان داوطلبانه نیز به عنوان ناظر در اجلاس شرکت کرده، و بسیاری از آنها برنامه هایی را به صورت کتبی و یا شفاهی ارائه دادند. اجلاس فقط در رده نمایندگان دولت ها بود و هیچ پناهنده ای و یا نماینده ای از سازمان های پناهندگان در آن شرکت ننمودند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده توضیح دادند که چرا قادر نیستند انبوه پناهندگان از آلمان و اتریش را بپذیرند. در کنفرانس تقریبا هیچ کشوری حاضر به باز کردن دروازه هایش به روی پناهندگان نشد و پس از اتمام آن، عموم مردم با امر شکست اجلاس جهت پیدا کردن مکانی امن برای پناهندگان هم عقیده بودند.