دو زندانی یهودی "پروتکل های آشویتس" را منتقل می کنند

07/04/1944

رودولف وربا (Rudolf Vrba) و آلفرد وتزلر (Alfred Wetzler)، دو زندانی یهودی در آشویتس در تاریخ 7 آوریل از اردوگاه فرار کردند و گزارشات مفصلی در مورد قتل عامی که در آنجا اجرا می شد را ارائه نمودند. این دو فراری به مدت دو روز در داخل انبوه کنده های درختان در خارج از محدوده داخلی اردوگاه پنهان شده بودند. اعضا جنبش مقاومت در آشویتس با غوطه ور کردن تنباکو روسی تند در نفت سگ های نازی ها را گمراه کردند و بوی تنباکو سگ ها را به سمت دیگری فرستاد.

بعد از دو هفته فراری ها به اسلواکی رسیدند و با آندره شتاینر (Andre Steiner)، نماینده جنبش زیرزمینی "گروه کار" ملاقات کردند. بر اساس محتوای این ملاقات، اسکار کرسننسکی (Oscar Krasnansky) گزارشی 30 صفحه ای تحت عنوان "پروتکل های آشویتس" نوشت. در این پروتکل ها جزئیات عملیات کشتار که در اردوگاه رخ می داد، تعداد یهودیان کشته شده در آنجا و همچنین ترتیبات انجام شده جهت کشتار 800,000 یهودی مجاری شرح داده شد. در 16 مه، پس از چندین تلاش بالاخره خلاصه گزارش به غرب منتقل شد. پس از انتشار این گزارش در جهان آزاد به وضوح معلوم شد که آشویتس در واقع اردوگاه مرگ می باشد.