اتحاد شوروی ترنسنیستریا را آزاد می کند

30/03/1944

ترنسنیستریا در مارس 1944به دست ارتش سرخ آزاد شد. در 30 مارس، چرنوویتس آزاد گشت. در همان زمان، کمیته یهودیی که از بخارست آمده بود، موفق شد که 2,500 یهودی که به ترنسنیستریا تبعید شده بودند را به رومانی باز گرداند. تا زمان آزادی، تعداد 90,000 نفر از میان 150,000 نفر اخراجی به قتل رسیدند. این به علاوه 185,000 نفر یهودی اوکراینی بود که در ترنسنیستریا به دست ارتش های رومانی و آلمانی کشته شدند.