اعتراض یهودیان در صوفیه

24/05/1943

در طول ماه مارس 1943، تعداد 11,343 یهودی از تراکیه (Thrace)، مقدونیه (Macedonia) و پیروت به تربلینکا اخراج شدند. بلغارها این مناطق را اشغال کرده بودند و بر طبق توافق نظامی با آلمان، قوانین بلغار را در آنجا اعمال نمودند. اخراج یهودیان براساس توافق نامه ویژه ای انجام گرفت مبنی بر اخراج 20,000 یهودی از بلغارستان که فی مابین مسئول امور یهودیان در بلغارستان و آلمان ها در تاریخ 22 فوریه 1943 امضا شده بود. بر طبق برنامه های طرح ریزی شده، این اخراج باید شامل 9,000 یهودی از سرزمین های اصلی بلغارستان و نه از مناطق ضمیمه شده می بود. در تاریخ 9 مارس، متمرکز نمودن تعداد 9,000 یهودی آغاز شد.

با توجه به اخراج های انجام شده از تراکیه و مقدونیه و ترتیبات در دست اقدام جهت اخراج از سرزمین های اصلی بلغارستان، در تاریخ 9 مارس هیاتی از شهر کیوستندیل (Kiustendil) با نائب رییس پارلمان بلغارستان دیمیتری پشوو (Dimitar Peshev) ملاقات نمود. در نتیجه این دیدار و نیز اقدامات بسیاری از اعضای پارلمان، اخراج به تعویق افتاد. در تاریخ 17 مارس، دیمیتری پشوو، با همکاری 42 نفر از اعضا دیگر پارلمان، بیانیه اعتراض آمیزی منتشر ساخت و در آن ممانعت دولت از هرگونه اخراج های آتی را درخواست نمود. با این وجود مقامات آلمانی بر فشار روی بلغارها برای اجرای توافق نامه ادامه دادند.

در 21 ماه مه، حکم جدیدی تصویب شد، حکم شماره 70 دولت بلغارستان، مبنی بر اخراج 25,000 یهودی از صوفیه به شهرهای حومه. این حکم در تاریخ 22 مه منتشر شد. در تاریخ 24 مه، یهودیان صوفیه بر علیه این قانون با حمایت فعالان حزب کمونیست تظاهرات کردند. پلیس با خشونت تظاهرات را سرکوب کرد و حکم اخراج لازم الاجرا گشت. در مدت 12 روز، 19,000 یهودی به شهرهای حومه تبعید شدند. فشارهای مردمی گسترده بر پادشاه بوریس سوم، مانع اخراج یهودیان صوفیه به خارج از بلغارستان شد. ترکیب پیچیده منافع سیاسی، اوضاع جنگ و مخالفت های عمومی در سراسر طیف سیاسی و اجتماعی، باعث نجات حدود 50,000 یهودی بلغاری شد.

یکی از عوامل تاثیرگذار بر نجات یهودیان، موضع شورای مقدس کلیسای ارتدکس بلغارستان و نیز فعالیت اعضای کلیسا بود. در مورد نقش پادشاه بلغارستان، بوریس سوم در این واقعه، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از نویسندگان بر این باورند که شجاعت وی اخراج یهودیان را متوقف نمود. در حالی که برخی دیگر، بیشترین مسئولیت اخراج و نیز طرح های بعدی برای ادامه اخراج را متوجه وی می نمایند.