سازمان یهودیان مبارز به آلمان ها در کراکوف حمله می کند

23/12/1942

سازمان یهودیان مبارز (ŻOB, Żydowska Organizacja Bojowa) اعتقاد داشت که گتو کراکوف برای موفقیت یک مقاومت مسلحانه علیه آلمان ها بیش از حد کوچک است و در نتیجه تصمیم گرفت که علیه آلمان ها در بخش لهستانی شهر اقدام نماید. مشهورترین عملیات خارج از گتو در 23 دسامبر 1942 به وقوع پیوست. این اقدام، تهاجم به قهوه خانه "سیگانریا" (Cyganeria)، محل تجمع افسران آلمانی بود. در این حمله 11 آلمانی کشته و 13 نفر دیگر مجروح شدند.