بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به شمال آفریقا حمله می کنند

08/11/1942

نیروهای متفقین در ساحل مراکش فرود آمدند. هدف اصلی آنها کازابلانکا، الجزیره (Algiers) و هران (Oran) بود. هدف متفقین اشغال ساحل غربی شمال آفریقا و ایجاد پایگاهی برای تهاجمات آتی به جنوب اروپا بود. در همان شب الجزیره فتح شد ولی نیروهای ویشی فرانسوی با سرسختی در وهران مقاومت کردند. یکی از نیروها که باید کازابلانکا را تسخیر می کرد، 242 کشتی و 64% نیروی دریایی خود را از دست داد ولی توانست جبهه مقدمی را به وجود بیاورد. این امر واضح بود که پا گذاشتن متفقین درشمال آفریقا، آزادی فرانسه را تسریع می کند.