آغاز مجدد اخراج یهودیان چرنویتس به ترانسنیستریا

07/06/1942

اخراج یهودیان چرنویتس به ترنسنیستریا در 7 ژوئن 1942 مجددا آغاز شد. 4,000 تا 5,000 یهودی تا 28 ژوئن اخراج شدند. برخی از آنان به دست اس.اس. سپرده شده و به آن طرف رودخانه بوگ برده شدند. اکثر آنها در آنجا به قتل رسیدند. تا نوامبر 1943، کمتر از 500 نفر آنها زنده مانده بودند. تمامی کودکانی که در بین اخراجیان بودند از سرما، گرسنگی، بیماری یا به ضرب گلوله به هلاکت رسیدند.