58,000 یهودی اسلواکی اخراج می شوند

26/03/1942

اخراج یهودیان اسلواکی به ایالت لوبلین و به آشویتس در اواخر مارس 1942 آغاز شد. این اخراج با همکاری اسلواکی ها و کمک کامل آنها انجام شد. آنها یهودیان اخراجی را دستگیر می کردند و همچنین قطارهای مورد نیاز جهت اخراج آنها را آماده می کردند.

آلفرد وتصلر (Alfred Wetzler) –که بعدها به عنوان یکی از چهار جوانی که در بهار 1944 از آشویتس فرار کردند مشهور شد- در مورد نحوه اخراج خود از خانه والدینش اینگونه شرح داد: "افراد گارد {گارد لینک ملی گرا} هر یهودی را که پیدا می کردند، حتی سالمندان بیش از 60 سال را بازداشت کرده و با خودشان می بردند. وقتی که افراد گارد برای بازداشت والدینم آمدند، از آنها خواستم که والدینم را رها کرده و مرا به جای آنها ببرند."