نابودی گتو ژیتومیر؛ 10,000 یهودی به قتل می رسند

19/09/1941

ژیتومیر مرکز ایالتی در اوکرایین شوروی بود. در 9 ژوئیه 1941، زمان اشغال شهر توسط آلمان ها، 10,000 یهودی در آنجا ساکن بودند. طی ماه های ژوئیه و اوت 1941، حدود 5,500 یهودی به بهانه های مختلف به قتل رسیدند و مابقی 5,000 یهودی ژیتومیر را به گتو وارد کردند. صبح زود مورخ 19 سپتامبر واحدهای پلیس آلمانی و اوکرایینی به گتو حمله کردند. 5,000 نفر یهودی از گتو بیرون آورده شدند و در پای گودال ها به قتل رسیدند.