آغاز محاصره لنینگراد

08/09/1941

ارتش آلمان با چنان سرعتی به سمت لنینگراد دومین شهر مهم روسیه پیشروی کرد که در 30 اوت 1941 آخرین خط آهن منتهی شده به آن شهر را قطع کرد. چند روز بعد، واحدهای زرهی آلمان محاصره شهر را تکمیل نمودند. نیروهای آلمانی به فرماندهی فیلد مارشال ریتر فون لب (Ritter von Leeb) از جنوب غربی و ارتش مارشال فنلاندی مانرهایم (Mannerheim) از شمال غربی با سرعت به حومه شهر رسیده و اقدام به گلوله باران وسیع شهر نمودند. با این وجود، پیرو انتصاب مارشال ژوکوف جهت سازماندهی دفاع از لنینگراد، امید نازی ها جهت تسخیر سریع شهر مایوس گشت. وی شهر را به سنگرهای پر پیچ و خم و مواضع تیراندازی تبدیل کرد.