هولوکاست

هولوکاست

پرسشهای متداول

عدم نمایش | نمایش همه

هولوکاست چیست؟

آیا هولوکاست رویدادی بود که فقط یک دفعه در تاریخ تکرار شد؟

چند یهودی در هولوکاست به قتل رسیدند؟ چگونه بر این امر واقفیم؟ آیا نام آنان را میدانیم؟

برآورد شمار یهودیانی که در هولوکاست کشته شدند

دیگر قربانیان نازیها چه کسانی بودند؟ سرنوشت آنان چه شباهت یا تفاوتی با سرنوشت یهودیان داشت؟

نازیها کی و چگونه به قدرت رسیدند؟

برخورد نازی ها با یهودیان در نخستین سال های به قدرت رسیدنشان چگونه بود؟

واکنش یهودیان در قبال آزار و اذیت خود در آلمان نازی در دوران پیش از جنگ چگونه بود؟

چرا تعداد بیشتری از یهودیان پیش از شروع جنگ به سرزمین اسرائیل نیامدند؟

یهودیان رایش پیش از شروع جنگ به چه کشورهایی مهاجرت می کردند؟ تعداد یهودیان مهاجر به هر کشور چقدر بود؟

چرا نازی ها یهودیان را قتل عام کردند؟

نازیها کی و چگونه تصمیم به قتل یهودیان زیر سلطه خود را گرفتند؟

واکنش جامعه آلمانی به اقدامات نازی ها علیه یهودیان چگونه بود؟

بزرگترین گتو ها در کجا قرار داشتند، چه تعدادی از یهودیان در آنجا ساکن شدند و کی نابود شدند؟

شرایط حکمفرما در گتو چگونه بود؟

یهودیان چگونه با شرایط گتو دست و پنجه نرم می کردند؟

شوراهای یهودی (یودنرات ها) چه بودند؟

آینزتسگروپن چه بودند و نقش آنان در کشتار یهودیان چه بود؟

کامیونهای گاز چه بودند؟ کی و کجا از آنها استفاده میکردند؟

سلول های گاز به دست کی ساخته شد؟ از چه نوع گازی برای قتل یهودیان استفاده می شد و این گاز چگونه تامین می گشت؟

اردوگاه های تمرکز چه بودند؟ کی شروع به فعالیت نمودند و هدفشان چه بود؟

اردوگاه های مرگ چه بودند؟ کی شروع به فعالیت نمودند و هدفشان چه بود؟

کدام واحد های آلمانی در عملیات قتل یهودیان شریک بودند؟

شهروندان غیر آلمانی به چه اندازه در قتل یهودیان شریک بودند؟

دولت هایی که تحت تصرف آلمان بودند، چه نقشی در قتل یهودیان بازی کردند؟

نازی ها چگونه و به چه روشی سعی به پنهان نمودن عوامل جنایتکارانه خود نمودند؟

دنیا کی به موضوع هولوکاست پی برد؟ اطلاعات در این مورد چگونه به دنیای آزاد رسید؟

یهودیان آمریکا برای کمک به یهودیان اروپا در هنگام جنگ چه کردند؟

یهودیانی که در سرزمین اسرائیل زندگی می کردند چه اقداماتی برای کمک به یهودیان اروپا انجام دادند؟

متفقین به چه دلیل آشویتس را بمباران نکردند؟

یهودیان چگونه در برابر هجوم کشنده نازی ها مقاومت نمودند؟

رهبران برجسته یهودیان در دوران هولوکاست چه کسانی بودند و به چه موفقیت هایی نایل آمدند؟

نیکوکاران جامعه بشری چه کسانی هستند؟

وضعيت يهوديان در آلمان و لهستان پس از آزادى به چه صورت بود؟ بازپرورى آنان چگونه شروع شد؟

آيا ضديت نازى ها با دين يهود بوده و آيا تعرضشان بيشتر نسبت به يهوديان مذهبى بوده است؟

آیا خاخام ها جامعه پیروان خود را در دوران هولوکاست تنها گذاشند و رهبران مذهبی در کل چگونه رفتار نمودند؟

به چه صورت يهوديان در دوران هولوکاست فرائض دينى را انجام ميدادند؟

آیا هولوکاست اعتقاد یهودیان به مذهب خود را متزلزل ساخت؟