عملیات اخراج: متمرکز نمودن یهودیان در آستانه اخراج و قتل عام. اخراج ها پیش از عملیات قتل یهودیان در دره های کشتار و نیز پیش از اعزام آنها به اردوگاه های مرگ انجام می گرفت. اخراج ها به صورت وحشیانه به دست افراد اس.اس. و به کمک همدستانشان انجام می گرفت.