هولوکاست

پایان جنگ و بازماندگان

دادگاه نورنبرگ

گالری تصاویر
  • متهمین دادگاه نورنبرگ در 20 نوامبر 1945  در نخستین روز دادگاه.
  • نیمکت متهمین در دادگاه نورنبرگ.
  • اتو اولندورف (Otto Ohlendorf، اولین نفر از سمت چپ در ردیف اول)، فرمانده یگان های ویژه اینزتسگروپه  D، در دادگاه اینزتسگروپن در نورنبرگ که از 3 ژوئیه 1947 تا 10 آوریل 1948 برگزار شد.
  • نیمکت متهمین در یکی از دادگاهی های نورنبرگ که بعدا برگزار شد.