هولوکاست

پایان جنگ و بازماندگان

بازماندگان

لوازم
  • "خوپا" (سایبان مراسم ازدواج در دین یهود) از برگن بلزن
  • آینه ای که عکسهای روبی پسر 5 ساله و جوری پسر 3 ساله در آن قرار گرفته است. این دو کودک در سال 1944 همراه با والدین خود، پاول و ترزا واداس (Vadasz) از اوردیا در مجارستان به آشویتس فرستاده شده و همانجا به قتل رسیدند.
  • سبدی از سیم های مسی تلفن.
  • جای قلم و مرکب ساخته شده در اردوگاه بازداشت قبرس، 1947
  • شمعدانی که کلمه "قبرس" زیر پایه های شمع طراحی شده – قسمتی از آثار و یادگاری هایی که هنگام اقامت بازماندگان هالوکاست در اردوگاههای بازداشت قبرس ساخته شده اند. بازماندگان پس از تلاش به هدف به مهاجرت به سرزمین اسرائیل به این اردوگاهها رانده میشدند.