هولوکاست

سرنوشت یهودیان در سراسر اروپا

"من همچنان رفتن به مدرسه یهودی را ادامه می دادم، ولی هر شب بچه های دیگری از آنجا ناپدید می شدند. خانم معلم هر صبح دفتر خود را باز می نمود و حاضران را می شمرد. تعداد حاضرین کمتر و کمتر میشد. خانم معلم از بچه ها سوال میکرد: "کسی میداند که آیا این بچه غایب بیمار است یا اینکه او را برده اند؟" اکثر بچه ها را برده بودند و به همین دلیل خانم معلم نام آنها را از فهرست دانش آموزان پاک می کرد و به تدریس ادامه میداد."

الیشووا وایس

تنها ده درصد از یهودیان لهستان در هولوکاست جان سالم به در بردند. اکثر آنها از میان افراد متواری شده به شوروی بودند. سرنوشت یهودیان در هر کدام از کشورهای اروپای غربی متفاوت بود. در بعضی از این کشورها بیشتر یهودیان زنده ماندند (در ایتالیا و فرانسه حدود 25 درصد از یهودیان به قتل رسیدند)، در کشورهای دیگر قتل عام آنها ناتمام ماند (حدود 45 درصد از یهودیان نروژ قتل عام شدند) و در برخی دیگر از کشورها بیشتر یهودیان قتل عام شدند (80 درصد از یهودیان هلند به قتل رسیدند). بیشتر یهودیان اسلوواکی، مجارستان، یونان و یوگسلاوی به دست آلمان ها و همدستانشان قتل عام شدند. ولی حدود 75 درصد از یهودیانی که تحت سلطه بلغارستان بودند نجات یافتند.