هولوکاست

سرنوشت یهودیان در سراسر اروپا

قتل عام یهودیان مجارستان

لوازم
  • عروسکی به نام جرتا، این عروسک متعلق به دختربچه ای به نام اووا مودبال اهل ترونسیلوانیا بوده است.
  • آینه ای شامل عکس روبی پسر 5 ساله و جوری پسر 3 ساله فرزندان پائول و ترزا واداس که در سال 1944 از اردویا واقع در مجارستان به سوئیس فرستاده شدند و همانجا قتل عام شدند.
  • موهای  بافته متعلق به لی لی هیروش