هولوکاست

سرنوشت یهودیان در سراسر اروپا

قتل عام یهودیان مجارستان

گالری تصاویر
  • آشویتس-بیرکناو، لهستان مه 1944 – یهودیان در بیشه ای مجاور سلول گاز شماره 4 قبل از قتل عام به انتظار نشسته اند.
  • بوداپست، مجارستان 1944 – یهودیانی که پشت دربهای کنسولگری سوئیس برای گرفتن کارت پناهندگی به انتظار نشسته اند.
  • دوناشرادهلی، مجارستان – اخراج یهودیان به آشویتس در تاریخ 15 ژوئن 1944.
  • سولتووادکرت، مجارستان ژوئن 1944 – اخراجیان یهودی قبل از سوار شدن به قطار اخراج.
  • بوداپست، مجارستان – یهودی بی خانمان در گتو.