هولوکاست

سرنوشت یهودیان در سراسر اروپا

قتل عام یهودیان اروپای غربی

لوازم
  • تختخواب عروسک
  • نامه بازکن در اردوگاه موقت فیتیبیا.
  • چاقو برای بازکردن نامه که به عنوان قلم پر نیز استفاده میشده است.
  • لیوان آلمینیومی موسیو البوییم که از بازداشتگاه اسرای "درنسی" در فرانسه، به آشویتس تبعید شد و همانجا به قتل رسید.