هولوکاست

سرنوشت یهودیان در سراسر اروپا

قتل عام یهودیان اروپای غربی

گالری تصاویر
  • ووستربورک، هلند – یهودیان در حال بالا رفتن از قطار هنگام اخراج به اردوگاه مرگ آشویتس- بیرکناو
  • شرلرواه، بلژیک – شموئل و اوراهام فلیگلمن، کودکانی که در سال 1942 در آشویتس کشته شدند.
  • پاریس، فرانسه -  زن و شوهر یهودی به نام برین در حال اخراج از درانسی به دست افراد پلیس مخفی آلمان.
  • یهودیان در اردوگاه توقیف درانسی در فرانسه، 3 دسامبر 1942.