هولوکاست

سرنوشت یهودیان در سراسر اروپا

قتل عام یهودیان بالکان و اسلوواکی

لوازم
  • عروسک آگاتا میریام رسلر
  • آکاردئون متعلق به شبتای شمی.