هولوکاست

نجات

واکنش جهان

گالری تصاویر
  • عکسی هوایی که در 25 اوت 1944، به وسیله هواپیماهای متفقین در فراز آشویتس بیرکناو گرفته شده. در عکس زندانیانی که از قطارها به سلول های گاز و کوره های آدم سوزی هدایت میگردند، دیده میشوند.
  • شموئل آرتور زیگلبویم، رهبر"بوند" که در 21 مه 1943 در لندن با این هدف خود کشی کرد که توجه دنیا را به آزار و اذیت یهودیان اروپا جلب کند.
  • یان کارسکی، عضو دولت تبعیدی لهستان که مخفیانه به گتوی ورشو و اردوگاه تمرکز وارد شد و در مورد سیاست آلمانها علیه یهودیان به رهبران جهان گزارش داد.