هولوکاست

نجات

نیکوکاران جامعه بشری

گالری تصاویر
  • اسکار شیندلر، نیکوکار جامعه بشری از آلمان.
  • سمپو سوگیهارا
  • آنخل سانس بریس
  • بوداپست، مجارستان، 1944 – رائول وولنبرگ با دستیاران یهودیش در سفارت سوئد. وولنبرگ یک دیپلمات سوئدی بود که جان هزاران یهودی مجاری را  با توضیع مدارک پناهندگی سوئدی نجات داد.
  • اریستیدس دسوزا مندس، دیپلمات پرتغالی که پس از اشغال فرانسه توسط آلمانها، هزاران ویزای  ورود به پرتغال برای یهودیان صادر کرد.