هولوکاست

مقاومت و جنگ

روح انسان در سایه مرگ

گالری تصاویر
  • كاوناس (Kaunas)، لیتوانی – کنسرت ارکستر گتو.
  • اردوگاه موقت  وستربورک، هلند، 1943 – مراسم روشن کردن شمع در جشن "حنوکا"ی یهودیان.
  • زلخوف، لهستان، 1942 –  ساکنان گتو در آشپزخانه مشترک
  • جنگل نالیبوکی، لهستان، ژوئیه 1944 – افراد پارتیزان از واحد های گوناگون که از باند فرود در جنگل مراقبت میکردند.
  • ویلنا، لهستان -  گروه کر گتو در حال اجرای برنامه. رهبر ارکستر، فارنت،  در اردوگاه کار کلوگاه در استونی کشته شد.