هولوکاست

مقاومت و جنگ

مقاومت و قیام های یهودیان

لوازم
  • تلفن صحرایی، باتری و گیرنده رادیو که مورد استفاده  یک گروه زیرزمینی به فرماندهی شارل ویتنبورگ، در منطقه تارن فرانسه بود.
  • تپانچه ای که ابا کوونر در حمله های پارتیزانیش در جنگل های لیتوانی از آن استفاده میکرد و تا پایان عمر آن را به همراه داشت.
  • ویولون مردخای شلین (موتاله) متولد 1930 شهرک  کارسنوباکا که قسمتی از لهستان بود و امروز بخشی ار خاک اوکراین است.