هولوکاست

زندگی در اردوگاه ها

اردوگاه های تمرکز و کار

گالری تصاویر
  • راونسبروک، آلمان – زنان زندانی در حال انجام کار های اجباری
  • ماریکوستینو، بلغارستان، 1943 – گردان کار یهودیان در حال حفاری در اردوگاه کار اجباری.
  • پلاشوف، لهستان، 1943 – یهودیانی که به واحد کارهای اجباری فرستاده شده اند.
  • پلاشوف، لهستان، 1943 – زنان در حال انجام کارهای اجباری.
  • سرد، اسلواکی – کودکان در اردوگاه کار اجباری.
  • شیدالتسه، لهستان – کارگران اجباری در اردوگاه کار.
  • آشویتس، لهستان – آلونک زنان در اردوگاه.
  • ماوتهاوزن، اتریش، 30 ژوئیه 1942  – ارکستر، زندانیان را به سوی اعدام همراهی میکند.
  • زاکسنهاوزن، آلمان – صف آرائی زندانیان اردوگاه در حیاط فرمانده.