هولوکاست

اجرای راه حل نهایی

راندن یهودیان اروپا به سوی نابودی

گالری تصاویر
  • لوبلین، لهستان- جمع آوری یهودیان و لوازمشان در خیابان پیش از اخراج.
  • لودز، لهستان- یهودیان پیش از رانده شدن به اردوگاه ها، از نزدیکان خود خدا حافظی می کنند.
  • برست- لیتوبسک، لهستان- جمع آوری یهودیان از شهر.
  • گرودنو، لهستان، 1944- نابود سازی گتو.
  • عملیات اخراج در پینسک، لهستان.
  • لودز، لهستان، 1942- اخراج  یهودیان از گتو.
  • لودز، لهستان- یک زن وکودک بین اخراجیان دیگر از گتو.