هولوکاست

اجرای راه حل نهایی

اردوگاه های مرگ

گالری تصاویر
  • اردوگاه مرگ مایدانک (Majdanek)، لهستان- چمدانهایی که پیش از به قتل رساندن از قربانیان گرفته شده بود.
  • بلزتس (Belzec)، لهستان، 1942- زندانیان وارد اردوگاه مرگ میشوند.
  • تربلینکا (Treblinka)، لهستان، 2 اوت 1943 -  دودی که از جنازه های در حال سوختن در اردوگاه به آسمان میرود.
  • اردوگاه مرگ سوبیبور (Sobibór)، لهستان – ایستگاه قطار
  • اردوگاه مرگ مایدانک (Majdanek)، لهستان، 22 ژوئیه 1944  - نجات یافتگان پس از آزادی.
  • اردوگاه مرگ مایدانک (Majdanek)، لهستان- کفشهای انباشته شده قبربانیان در اردوگاه که پیش  از مرگ از آنان گرفته شده.
  • آشویتس، لهستان- ساختن کوره آدم سوزی شماره 4.