هولوکاست

اجرای راه حل نهایی

اردوگاه مرگ آشویتس- بیرکناو

لوازم
  • تکه های شکسته عینک بلوما ولخ از لودز که در آشویتس به قتل رسید.
  • چمدان حنا پانتا که در اردوگاه آشویتس به قتل رسید.
  • کلاه اسیران مربوط به  لیئون گلزار که از اردوگاه آشویتس جان سالم به در برد.