هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

هجوم به شوروی وآغاز قتل عام

گالری تصاویر
  • لوبنی، اوکراین، 16 اکتبر 1941-  انتظار یک مادر با دو فرزندش در نقطه تمرکز با یهودیان دیگر شهر، از آنجا بدون آنکه بدانند به کشتارگاه ها برده شدند.
  • لیپایا، لتونی، 17-15 دسامبر 1941- زنان پیش از قتل عام
  • شوروی، 1941، سربازان اینزتس کوماندو به زنان یهودی که از قتل عام جان سالم به در برده اند تیر خلاص میزنند.
  • شوروی،  مأمور اینزتس گروپن (Einsatzgruppen) در حال بردن یهودیان چشم بسته برای کشتن آنها به ضرب گلوله.
  • سربازان اینزتس گروپن (Einsatzgruppen) به یهودیان داخل کانال تیراندازی میکنند.
  • ایوانگورود، اوکراین، 1942- قسمتی از یک عکس که در آن پلیس آلمانی به گروه یهودی که در بین  آنها یک زن کودک را در بغل گرفته تیراندازی میکند.