هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

کشتار یهودیان کشورهای بالتیک

لوازم
  • شرح وقایع گتو كاوناس (Kaunas )– قسمتی از یک دفترچه خاطرات که در آن وقایعی که در گتو كاوناس اتفاق افتاده بود درج شده است.این اطلاعات توسط اوراهام گولوو نوشته شده.
  • انواع بازوبند هایی که انجمن یهودیان در گتو كاوناس تهیه می کردند. این مجموعه، نشان دهنده وظایف گوناگونی است که در گتوهای بزرگ وجود داشت.
  • ابا کوونر (1918-1987)، شاعر و نویسنده، رهبر پارتیزان ها و جنگجویان در گتو ویلنا و جنگلهای اطراف بود. متن زیر از دفترچه شخصی وی اقتباس شده. ابا کوونر حوادثی را که در گتو ویلنا، پس از اشغال آلمانها اتفاق افتاده، شرح میدهد.