هولوکاست

آغاز راه حل نهایی مسئله یهودیان

کشتار یهودیان کشورهای بالتیک

گالری تصاویر
 • شاوالی ، لیتوانی ، 26-29 ژوئن 1941 – گروهی از یهودیان قبل از قتل عام در جنگل ها.
 • کلوگا، استونی –اجساد انبوه شده قبل از سوزاندن.
 • لیپایا، لتونی - جمع آوری کودکان یهودی قبل از کشتار توسط اشخاص محلی که با نازی ها همکاری میکردند.
 • كاوناس، لیتوانی، 26 اکتبر 1943 – اخراج یهودیان از گتو به اردوگاه های آشویتس و کلوگه.
 • پونار، لیتوانی – حفاری کانالها توسط یهودیان . پس از کشتن یهودیان به ضرب گلوله، از این کانال ها برای دفن آنها استفاده میشد.
 • ریگا، لتونی، 1942-1943 : یهودیان به کارهای اجباری میروند.
 • لیپایا، لتونی، 15 دسامبر 1941 – زنان و کودکان یهودی در هنگام قتل عام.