هولوکاست

گتو

گتو ترزین

لوازم
  • اسکناسی از گتو ترزین برابر  20  کرون -   صادر شده در گتو. بعضی از اهالی گتو، موفق به کسب پول از بیرون از گتو می شدند، ولی این پولها با
  • عروسک خیمه شب بازی – ساخته شده توسط پسری 11 ساله از گتو ترزین به اسم یان کلاین، با کمک معلمش وولتر فرویند.
  • بازی مونوپلی – ساخته شده در گتو ترزین در سال 1943.
در این بازی از اسم خیابان ها و ساختمان های مهم گتو استفاده شده و در وسط جعبۀ بازی، عکس هوایی گتو ترزین کشیده شده است.
  • شال مخصوص دعا برای یهودیان و کیسه آن – این شال را پسر 14 ساله ایی به اسم یژی بادر به مناسبت جشن بلوغ خود در گتو ترزین هدیه گرفت. کیسه مخصوص شال توسط اوگنیا  یلینکووا، دوست خانوده او، و از تکه پارچه های مختلف دوخته شده.