هولوکاست

گتو

زندگی روزمره در گتو

لوازم
  • عروسکی به اسم زوسیا
  • شال مخصوص دعا برای یهودیان و کیسه آن – این شال را پسر 14 ساله ایی به اسم یژی بادر به مناسبت جشن بلوغ خود در گتو ترزین هدیه گرفت. کیسه مخصوص شال توسط اوگنیا  یلینکووا، دوست خانوده او، و از تکه پارچه های مختلف دوخته شده.
  • سنجاق سری از نقره که در خرابه های گتوی لودز به جا مانده بوده است. اهدایی شموئل براش که یکی از آخرین یهودیان ساکن در گتو بوده است.
  • بازی مونوپلی – ساخته شده در گتو ترزین در سال 1943.