هولوکاست

گتو

زندگی روزمره در گتو

گالری تصاویر
 • ورشو، لهستان – بچه های گرسنه در گتو.
 • كاوناس، لیتوانی، فوریه 1944 – ابراهیم روزنتال، پسر بچه ای پنج ساله، همراه با برادر دو ساله اش امانوئل.
 • كاوناس، لیتوانی، 1943 – زنان در کارخانه برس سازی به ریاست ایسرائل سوریسکی.
 • لودز، لهستان - بچه هایی که در کارخانه کفش سازی در گتو کار می کنند.
 • ورشو، لهستان – اشخاص در صف آشپزخانه عمومی در گتو.
 • ورشو، لهستان - بچه هایی که از بی غذائی در حال مرگ می باشند، روی پیادرو گتو نشسته اند.
 • ورشو، لهستان - پسر بچه ایی گرسنه بر روی پیاده رو گتو از حال رفته است.